Ansatte Nordek
E-postadressene er av sikkerhetshensyn ikke klikkbare, og må skrives manuelt inn i e-post.

Rune Smestad

Administrerende direktør / CEO
+47 469 36 000

Gunnar Gjendahl

Økonomi- og viseadm.direktør / CFO & Vice CEO
+47 469 36 000

Amund Slettan

Prosjektleder IKT
+47 469 36 000

Wenche Trolsberg

Regnskapssjef / Accounting Manager
+47 469 36 000

Ann Britt Eriksbakken

Sekretær
+47 469 36 000


 

Bente Borgen

Regnskap / Accountant
+47 469 36 000

Erik Habberstad

Innkjøpsdirektør
+47 469 36 000

Lise Øverjordet

Innkjøpskoordinator
+47 469 36 000

 

Ingar Høye

Innkjøps- og kategorisjef / Purchasing and Category Manager
+47 469 36 000

Nordek AS / Briskeby Arena, Fredvang Allè 10, 2321 Hamar / Tlf. 469 36 000