Ansatte Blink Hus
E-postadressene er av sikkerhetshensyn ikke klikkbare, og må skrives manuelt inn i e-post.

Jan Hoff

Kjededirektør / Chain Manager
+47 33 30 08 10

Geir Kjørum

Markedssjef
+47 33 30 08 11

Reidar Bjerke

Teknisk sjef
+47 33 30 08 30

Ellen Myhre

Kontor- og regnskapsansvarlig
+47 33 30 08 14

Ken Skjelfjord

IKT / Markedskoordinator
+47 33 30 08 40

Odd Brekke

Kjedekoordinator
+47 901 63 974

Jorun Frøyse

Grafisk designer
+47 32 71 33 40

Nordek AS / Briskeby Arena, Fredvang Allè 10, 2321 Hamar / Tlf. 469 36 000