Bli medlem?
Nye medlemmer er velkomne!

Mer informasjon om kjedene finner du på:
www.blink-hus.no  og  www.xl-bygg.no

Nordek AS / Fredvang Allè 10 / postboks 474 , 2304 Hamar / Tlf. 469 36 000