Historikk
Nordek AS ble etablert 4. oktober 1999 med kjedeselskapene Byggkjøp Norge AS (nå Nordek divisjon XL-BYGG), Blink-gruppen AS (nå Nordek divisjon Blink Hus) og Hellvik Hus AS som stiftere / eiere.

Formålet med selskapet var å oppnå en styrket posisjon ift konkurrenter i markedet, spesielt på innkjøpssiden. Formålet var også et utstrakt samarbeid for øvrig under mottoet ”Samarbeid gir styrke”.

Parallelt med etableringen av Nordek, var også et skandinavisk samarbeid under dannelse. Den 8.februar 2000, kun fire måneder etter stiftelsen av Nordek AS, ble det interskandinaviske selskapet Scandek I/S dannet. Nordek AS (N), Byggtrygg AB (S) og Dendek A.m.b.A (DK) gikk inn som eiere i det nye selskapet med 1/3 hver. Danske Dendek ble senere fusjonert med Ditas slik at den danske partneren i dag heter Ditas A.m.b.A Formålet med denne etableringen var den samme som for etableringen av Nordek: Ytterligere styrket posisjon på innkjøpssiden, samarbeid, utveksling og utvikling. Det var også viktig for stifterne å etablere en skandinavisk allianse i en fase hvor Skandinavia mer og mer utviklet seg til, og ble betraktet som ett marked.

Den 16. september 2004 ble Byggkjøp Norge AS, Blink-gruppen AS og Nordek AS fusjonert med Nordek AS som det overtagende selskap. De tidligere aksjonærene i Byggkjøp Norge AS og Blink-gruppen AS ble nå aksjonærene i Nordek AS sammen med selskapene Hellvik Hus AS og Farveglede AS. Farveglede trådte ut av Nordek 1. mars 2009.

For ytterligere å styrke kapitalen i selskapet, ble det etter fusjonen gjennomført flere emisjoner rettet mot nye og etablerte aksjonærer. Siden det hersker optimisme og stor tro på Nordek, ble resultatet av hele denne prosessen svært vellykket. Nordek AS fremstår i dag som et sterkt og oppegående selskap og som en fremtidsrettet aktør i det norske og skandinaviske markedet. Nordek - og kjedekonseptene i Nordek - fremstår i dag som bransjens klart beste alternativ for lokale bedrifter som ønsker å eie og drive forretningene sine selv.

5. januar 2009 skiftet Byggkjøp navn og profil til XL-BYGG og ble en del av en Skandinavisk kjedeløsning med over 300 butikker

Nordek AS / Briskeby Arena, Fredvang Allè 10, 2321 Hamar / Tlf. 469 36 000