Visjon

NORDEK skal være det kjededrifts- og varestrømselskapet i Norge som sammen med internasjonale alliansepartnere
mest profesjonelt og effektivt skaffer sine medlemmer de beste forutsetningene for å lykkes lokalt.

Nordek AS / Briskeby Arena, Fredvang Allè 10, 2321 Hamar / Tlf. 469 36 000