Årsrapporter
Omsetningsutvikling Nordek år 2010 - 2015 (i mill NOK)

Nordek årsrapport 2014
Nordek årsrapport 2013
Nordek årsrapport 2012
Nordek årsrapport 2011
Nordek årsrapport 2010

Nordek AS / Fredvang Allè 10 / postboks 474 , 2304 Hamar / Tlf. 469 36 000